تامین آهک کلسینه ، انواع آهک های دانه بندی و میکرونیزه و هیدراته و…
تامین انواع فرو آلیاژها، فرومنگنز ) پر ، متوسط و کم کربن(، فروسیلیکو
منگنز، فروکروم
تامین انواع بنتونیت
آهن ، زغالسنگ، سنگ آهک و آهن قراضه،

سنگ
ُکک و…